Styrelse 2019: (På grund av Covid-19 har det inte hållits några årsmöten sedan 2018. Vid årsmötet 2018 valdes nedan listade medlemmar in i styrelsen. Verksamheten har sedan 2019 drivits på "sparlåga". Vår ambition är att så fort situationen känns säker, med avseende på smittorisk, hålla nya val och årsmöten.) Utom styrelsen: Valberedning: