Fakta om rodret på Cumulus.
”Originalroder” finns i flera varianter: Man kan inte längre säga att rodret på Cumulus har en potentiell risk att brytas av men kontrollera gärna vilken typ av roder som båten har.

Reservroder finns i Göteborg:
Om rodret av någon orsak skulle haverera under semestertid, kan det vara svårt att få tag i ett nytt eller få det reparerat. Cumulus väst har därför som medlemsservice ett fabriksnytt roder i sin ägo. Du kan som betalande medlem, med mycket kort varsel, få tillgång till rodret om olyckan varit framme.

Rodret förvaras hos Kjell Harald i Sävedalen, Göteborg.

Pris: Självkostnadspris (= återanskaffningspris från Albinhallen).

Om du skulle behöva köpa detta roder, tag i så fall kontakt med Cumulus Väst.
Förfarandet blir sedan: Glöm inte kontrollera med ditt försäkringsbolag om de ersätter ett nytt roder.

Styrelsen Cumulus Väst