Cumulus Västs målsättning med hemsidan på Internet är att ge information och service till alla som har intresse av båttypen Albin Cumulus. Eftersom vi ständigt utsätts för reklam på Internet har vi valt att undvika detta på vår hemsida. Vi vill att besökaren skall få ett förtroende för hemsidan och att den skall kännas säker och värd att besöka flera gånger samtidigt som den förhåller sig opartisk när det gäller produkter och tjänster.

Vi har heller ingen ambition av att tjäna pengar på det material vi presenterar på hemsidan och allt arbete utförs helt på ideell grund. Vår ambition är också att följa de lagar som kan komma ifråga för den här typen av verksamhet exempelvis personuppgiftslagen och upphovsrättslagen samt att inte presentera material som väcker obehag och som kan uppfattas som stötande.

Emellertid, misstag kan alltid uppstå av mer eller mindre allvarlig karaktär och om detta råkar hända så är det inte med uppsåt från Cumulus Västs sida. Ingen är fullkomlig och om ett misstag uppstår är vi av åsikten att man skall ges tillfälle att rätta till detta. För att få vår hemsida så trygg som möjligt vill vi därför ha hjälp av er besökare att vara observanta på eventuella misstag och felaktigheter. Dels om de strider mot gällande lagar och dels om de kan skapa obehag för andra eller tredje person. Ju fortare ett misstag upptäcks desto fortare kan detta rättas till och skadan begränsas. Vi inom Cumulus Väst är således mycket tacksamma om ni uppmärksammar fel och brister och meddelar Webmaster genom att skriva ett mail. Klicka i så fall på länken webmaster@cumulus.se.

Om ni önskar utnyttja Cumulus Västs hemsida genom att exempelvis sätta in en annons under någon av menyflikarna Allmänt/Till salu/Önskar köp/Bortskänkes/Uthyres eller vill få ut ett meddelande på Anslagstavlan är det bra om ni är medvetna om vilka lagar och regler som gäller. Det kan gälla både er själva, andra och tredje person. Tänk på att det ni skriver kan få stor genomslagskraft eftersom vår hemsida i princip finns tillgänglig runt om i världen.

Cumulus Väst gör också självklart en granskning av den information ni vill förmedla via Cumulus Västs hemsida. Om informationen inte bedöms skada tredje man kommer informationen att läggas ut på hemsidan. Skulle informationen trots allt i förlängningen visa sig indirekt skada tredje man, vilket inte gick att förutse av Cumulus Väst, har inte Cumulus Väst något juridiskt ansvar i detta. Det är viktigt att ni anger namn och kontaktuppgifter i samband med det ni vill publicera på Cumulus Västs hemsida.