Svenska Cumulusförbundet (SCF) är en samlande funktion och ett gränssnitt mot Svenska Seglarförbundet (SSF). Syftet med SCF är inte att ta in intäkter eller förfoga över några ekonomiska medel utan enbart för att administrera ett medlemskap i SSF gentemot eventuella underklubbar som vill ansluta sig till SCF. SCF administrerar därmed klassbestämmelser och kappseglandet för segelbåten Cumulus. Alla som är medlemmar i Cumulus Väst är automatiskt anslutna till SCF och därmed även till SSF. Styrelsen i Cumulus Väst välkomnar alla Cumulusseglare som inte är anslutna till SSF att bli medlemmar i Cumulus Väst och därmed stödja svensk segling.

I dagsläget är det bara Cumulus Väst vilken är den underklubb som är verksam inom SCF. Andra eventuella underklubbar med intresse för segelbåten Cumulus är självklart välkomna att även de vara verksamma inom SCF och därmed anslutna till SSF. I så fall delar underklubbarna för kostnaden att vara ansluten till SSF. Om intresse finns kontakta i så fall medlem@cumulus.se.

Evert Johansson
Ordförande i Svenska Cumulusförbundet